1.Bạn Kim Long thăm San Jose 10/14-2.Họp mặt cựu GS Đồng Khánh 10/14(TN)3.Mừng Sinh Nhật Cô Vũ Thị Ninh.GS/TV-4.Tin về cô Châu An (KH)-

1.Bạn Kim Long thăm San Jose 10/14-2.Họp mặt cựu GS Đồng Khánh 10/14(TN)3.Mừng Sinh Nhật Cô Vũ Thị Ninh.GS/TV-4.Tin về cô Châu An (KH)-

Bạn Kim Long tái ngộ cùng TV 53-60 tại San Jose Kim Vu to My Friends Hàng Đứng: Mai, Hồng, Lệ Giên, Hồng Hy, Kim Long, Hồng Nhung, Anh Vân (Xã) Hàng Ngồi : Hòa, Trâm (múa), Khuê, Đào ==…