1.Họp mặt các cụ cựu GS Đồng Khánh/TV & Mừng sinh nhật(TN)2.Tuổi già hóa lú(BS Vũ Qúi Đài)

1.Họp mặt các cụ cựu GS Đồng Khánh/TV & Mừng sinh nhật(TN)2.Tuổi già hóa lú(BS Vũ Qúi Đài)

HỌP MẶT CÁC CỤ CỰU GS ĐỒNG KHÁNH/TV-10/2015 tannguyen to me Hình chụp tại nhà Vân Loan ngày 15/10/2015 , nhân buổi họp mặt các cụ Đồng Khánh để mừng thọ các cụ nhân dịp tháng người cao tuổi ,…