1.Donald Trump :"Nhân vật của năm 2016"(BBC).Một thời ‘Bình Dân Học Vụ'(DLB)3.Thoát nước và thoát người(VOA)

1.Donald Trump :"Nhân vật của năm 2016"(BBC).Một thời ‘Bình Dân Học Vụ'(DLB)3.Thoát nước và thoát người(VOA)

Donald Trump nhận danh hiệu “Nhân vật của năm 2016” Nguồn:BBC-7/12/2016  Ông Trump được tạp chí Time trao danh hiệu “Nhân vật của năm 2016” Tạp chí Time hôm thứ Tư đã công bố ông Donald Trump là “Nhân vật…