1.Đại hội 12:Báo phương Tây 'vào cuộc'(BBC)2.NT.Dũng tiếp tục cuộc chơi(DLB)3.VN tố cáo TQ..(VOA)

1.Đại hội 12:Báo phương Tây 'vào cuộc'(BBC)2.NT.Dũng tiếp tục cuộc chơi(DLB)3.VN tố cáo TQ..(VOA)

Đại hội 12: Báo phương Tây ‘vào cuộc’ Nguồn:BBC-2016-01-15 Getty Economist nhận xét Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng “thông minh và nhìn đỡ chán nhất” trong dàn lãnh đạo Việt Nam Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nhiều khả…