1.TQ đang có ý đồ gì ở VN? (RFA)-2.Mùa xuân trên đảo Lý Sơn-3.Chuyện những chiếc cầu tre VN(RFA)

1.TQ đang có ý đồ gì ở VN? (RFA)-2.Mùa xuân trên đảo Lý Sơn-3.Chuyện những chiếc cầu tre VN(RFA)

Trung Quốc đang có ý đồ gì ở Việt Nam? Nguồn: Nam Nguyên, phóng viên RFA-2014-03-14 Công nhân Trung Quốc tham gia thi công Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng giờ tan ca. Courtesy BHP Dư luận Việt Nam thể…