1.ĐƯỢC LÀM NGƯỜI LÀ KHÓ (Quảng Tánh/TVHS)2..VUA A-DỤC-(Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú)-

1.ĐƯỢC LÀM NGƯỜI LÀ KHÓ (Quảng Tánh/TVHS)2..VUA  A-DỤC-(Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú)-

ĐƯỢC LÀM NGƯỜI LÀ KHÓ Quảng Tánh Nguồn:tvhs.com  14/01/2018   duc phat toa thienNgười tu học thường nghe Phật dạy câu ‘Nhân thân nan đắc’. Thân người khó được, khó hơn cả việc con rùa mù sống trong đại dương,…