1.Trại cải tạo – Một địa ngục trần gian ở Việt Nam(BS Nguyễn Ý Đức)-2.Việt Kiều bị giật xách tay ..-

1.Trại cải tạo – Một địa ngục trần gian ở Việt Nam(BS Nguyễn Ý Đức)-2.Việt Kiều bị giật xách tay ..-

Fwd: Trại cải tạo…địa ngục trần gian! Kim Vu to:…,me (Hình minh họa trên Net:Tù cải tạo -NN) > Ông BS Nguyễn Ý Đức cũng đã từng về VN như một Việt Kiều Yêu Nước. > Trở về Hoa Kỳ…