1.Thiên tài chính trị hay chú hề?(BBC)2.Donald Trump:gánh nặng..(RFI)3.Lực lượng dân quân biển..(VOA)4.

1.Thiên tài chính trị hay chú hề?(BBC)2.Donald Trump:gánh nặng..(RFI)3.Lực lượng dân quân biển..(VOA)4.

Trump: thiên tài chính trị hay chú hề? Nguồn: Nguyễn Giang bbcvietnamese.com- 7 tháng 8-2015 Ông Donald Trump (giữa) đã dẫn điểm sau tranh luận truyền hình Cuộc tranh luận truyền hình tối ngày 6 tháng 8 ở Hoa Kỳ…