1.TQ:động đất Vân Nam..-2.Khi người Việt thiện cảm với..-3.OC Register ủng hộ GSV Janet Nguyễn-4.Số mệnh của..

1.TQ:động đất Vân Nam..-2.Khi người Việt thiện cảm với..-3.OC Register ủng hộ GSV Janet Nguyễn-4.Số mệnh của..

TQ khẩn trương cứu hộ động đất Vân Nam Nguồn:BBC- thứ hai, 4 tháng 8, 2014 Quân đội Trung Quốc đã đến khu vực thảm họa Trung Quốc điều động 2.500 binh sỹ đến tỉnh Vân Nam ở phía tây…