1.Nhà văn Chu Tử:'chết dữ dằn và trầm hà'(DTL/NV)-2.Văn nghệ 'vô cảm'(HP/NV)-3.Wal-Mart mở chiến dịch dùng hàng'Made in America'-

1.Nhà văn Chu Tử:'chết dữ dằn và trầm hà'(DTL/NV)-2.Văn nghệ 'vô cảm'(HP/NV)-3.Wal-Mart mở chiến dịch dùng hàng'Made in America'-

Nhà văn Chu Tử: ‘chết dữ dằn và trầm hà’ Nguồn:nguoiviet.com-Friday, June 27, 2014 Du Tử Lê (Tiếp theo kỳ trước) Hình bìa tác phẩm “Sống” của Chu Tử. (Hình: Hồ Ðình Vũ) Dù nổi tiếng ở nhiều lãnh vực…