1."Đêm dài một đời" ..(DTL)2. Hưng khí vương thi, thơ phong thủy(NV)3.Ông "khói sóng"(DTL)

‘Ðêm dài một đời’, tác phẩm đẹp tới nao lòng của Lê Tất Ðiều Nguồn::nguoiviet.com- August 5, 2016 Nhà văn Lê Tất Ðiều. (Hình: forum.phunuviet.org) Du Tử Lê Lê Tất Ðiều, một trong vài nhà văn của 20 năm VHNT…