1.Hồi ký Dương Phục/Vũ Thanh Thủy (DTL)2.Những bàn tay đã nắm trong cuộc đời(LG)3.Thơ Hồ Dzếnh&DTL(dtl.com)

1.Hồi ký Dương Phục/Vũ Thanh Thủy (DTL)2.Những bàn tay đã nắm trong cuộc đời(LG)3.Thơ Hồ Dzếnh&DTL(dtl.com)

Hồi ký Dương Phục/Vũ Thanh Thủy Nguồn:nguoiviet.com- March 3,2017 Du Tử Lê  Tác giả Vũ Thanh Thủy và Dương Phục. (Hình Diễn Ðàn Thế Kỷ) Theo định nghĩa của trang mạng Bách Khoa Toàn Thư Mở (Wikipedia) thì, hồi ký…