I-Du Tử Lê:1/Hồi ký NT Nga My..-2/Nhà văn Đào Hiếu(NV)II.Giải Nobel Văn Học 2014(RFA)-III.Giải Nobel Hòa Bình cho nữ sinh Pakistan(BBC)-

I-Du Tử Lê:1/Hồi ký NT Nga My..-2/Nhà văn Đào Hiếu(NV)II.Giải Nobel Văn Học 2014(RFA)-III.Giải Nobel Hòa Bình cho nữ sinh Pakistan(BBC)-

Hồi ký Nguyễn Thị Nga My, bi kịch và chuyện tình Trịnh Công Sơn Nguồn:nguoiviet.com-Friday, October 10, 2014 Du Tử Lê Hình tác giả “Ðời Hoa Thầm Kín.” Sau nhiều chục năm giữ riêng cho mình hãnh diện, đồng thời…