1.Giao thừa,thời khắc‘.,trong nhạc Việt(DTL)2Thương nhớ bóng xuân xưa(RFI)3.Phan Lạc Tiếp và ..(DTL).

1.Giao thừa,thời khắc‘.,trong nhạc Việt(DTL)2Thương nhớ bóng xuân xưa(RFI)3.Phan Lạc Tiếp và ..(DTL).

Giao thừa, thời khắc ‘bản lề’ giữa cũ/mới, trong nhạc Việt Du Tử Lê Nguồn:nguoiviet.com-January 27, 2017 Hoa Xuân. (Hình dutule.com) Mùa Xuân, với bất cứ một dân tộc nào, ở bất cứ đâu trên trái đất, cũng không chỉ…