1.Nhà văn Bình Nguyên Lộc-Bài 3(DTL)2.Thái Bá Tân và những vần thơ năm chữ-3.Trung Thu sớm ở miền Trung(RFA)

1.Nhà văn Bình Nguyên Lộc-Bài 3(DTL)2.Thái Bá Tân và những vần thơ năm chữ-3.Trung Thu sớm ở miền Trung(RFA)

Vị trí Bình Nguyên Lộc trong khung cảnh và nhân vật truyện Nguồn:nguoiviet.com-Friday, August 15, 2014 Du Tử Lê (Tiếp theo kỳ trước) Thủ bút của nhà văn Bình Nguyên Lộc. (Tài liệu của Nguyễn Ngọc Hoài Nam) Với con…