1.Nhà thơ Ngô Tịnh Yên(DTL)2.Phạm Đình Chương,Quê Hương Là Người Đó(NV)3.Vũ điệu Tango tại Vatican mừng SN Giáo hoàng(RFI)4.

1.Nhà thơ Ngô Tịnh Yên(DTL)2.Phạm Đình Chương,Quê Hương Là Người Đó(NV)3.Vũ điệu Tango tại Vatican mừng SN Giáo hoàng(RFI)4.

Vai trò thi-nhãn trong thơ Ngô Tịnh Yên Nguồn:nguoiviet.com-Friday, December 19, 2014 Du Tử Lê Với bút hiệu Mimosa, Trà My,… nhà thơ Ngô Tịnh Yên tên thật Ngô Thị Tuyết Trinh tham gia sinh hoạt thi ca rất sớm,…