1.Sắp ra mắt 'Du Tử Lê-Tôi với người chung một trái tim'(NV)2.Đẳng cấp của một dân tộc(D.H.Linh)3.Chuột cắn khố rách-4.Hàng.

1.Sắp ra mắt 'Du Tử Lê-Tôi với người chung một trái tim'(NV)2.Đẳng cấp của một dân tộc(D.H.Linh)3.Chuột cắn khố rách-4.Hàng.

Sắp ra mắt ‘Du Tử Lê – Tôi với người chung một trái tim’ Nguồn:nguoiviet.com-Thursday, September 18, 2014 Ðức Tuấn/Người Việt WESTMINSTER, California (NV) – Lần đầu tiên tuyển tập Thơ-Văn-Nhạc-Họa của nhà thơ Du Tử Lê mang tên “Tôi…