1.Nhà văn Bình Nguyên Lộc..(DTL)2.Sài Gòn,hàng me,tượng đài metro(RFI)3.Người Saigon tiếc nuối..-4.Chiếc lồng đèn..(RFI)5.

1.Nhà văn Bình Nguyên Lộc..(DTL)2.Sài Gòn,hàng me,tượng đài metro(RFI)3.Người Saigon tiếc nuối..-4.Chiếc lồng đèn..(RFI)5.

Nhà văn Bình Nguyên Lộc, ‘Tam kiệt Việt Nam’ Nguồn:nguoiviet.com-Thursday, July 31, 2014 Du Tử Lê Bìa sách “Những truyện ngắn hay nhất của quê hương ta.” Năm 1974, nhà xuất bản Sóng do nhà văn Nguyễn Ðông Ngạc chủ…