1.DTL:"Sơ lược 40 năm Văn Học Nghệ Thuật Việt"(1975-2015)2.Tôi,Cafe',Một thời, Và..(DTL)3.Thơ Tháng Tư(NV)4&5

1.DTL:"Sơ lược 40 năm Văn Học Nghệ Thuật Việt"(1975-2015)2.Tôi,Cafe',Một thời, Và..(DTL)3.Thơ Tháng Tư(NV)4&5

Sơ lược 40 năm văn học nghệ thuật Việt (1975-2015) Nguồn:vietbao.com – 26/04/2015 Sơ lược 40 năm văn học nghệ thuật Việt (1975-2015) SƠ LƯỢC 40 NĂM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT (1975- 2015): Cách đây nhiều năm, khi khởi…