1.Đỗ Kim Bảng và, ca khúc 'Bước chân chiều chủ nhật'(DTL)2.Bài La Paloma..(RFI)3.Những điều Mai Lệ Huyền..(ĐứcTuấn/NV)-

1.Đỗ Kim Bảng và, ca khúc 'Bước chân chiều chủ nhật'(DTL)2.Bài La Paloma..(RFI)3.Những điều Mai Lệ Huyền..(ĐứcTuấn/NV)-

Ðỗ Kim Bảng và, ca khúc ‘Bước Chân Chiều Chủ Nhật’ Nguồn:nguoiviet.com-Friday, July 25, 2014 Du Tử Lê (Tiếp theo và hết) Nhạc sĩ Ðỗ Kim Bảng. (Hình: hopamviet.com) Có thể rất nhiều người biết tên nhạc sĩ Ðỗ Kim…