1.Ai là cha đẻ của cụm từ 'Xin đừng gọi anh bằng chú '(DTL)2.Một người Nhật nghĩ về quê hương(NV)-3.Người Nhật khiến…

1.Ai là cha đẻ của cụm từ 'Xin đừng gọi anh bằng chú '(DTL)2.Một người Nhật nghĩ về quê hương(NV)-3.Người Nhật khiến…

Ai là cha đẻ của cụm từ ‘Xin đừng gọi anh bằng chú’? Nguồn:nguoiviet.com-Friday, June 20, 2014 Du Tử Lê Chu Tử và Thanh Lan trong phim “Yêu.” (Hình: Hồ Ðình Vũ) Tôi trộm nghĩ, thế hệ sinh trưởng sau…