1.Nhạc sĩ Lê Hựu Hà-Bài 1(DTL)*2.Cuba:Nhạc Rock,cánh cửa..(RFI)3…Biểu tượng chim Đại bàng –

1.Nhạc sĩ Lê Hựu Hà-Bài 1(DTL)*2.Cuba:Nhạc Rock,cánh cửa..(RFI)3…Biểu tượng chim Đại bàng –

Lê Hựu Hà: Tin yêu giữa thảm kịch Nguồn:nguoiviet.com- Friday, March 25, 2016 Nhạc sĩ Lê Hựu Hà. (trandangchi.blogspot.com) Du Tử Lê Tới bây giờ, người ta vẫn không thể giải thích, tại sao có nhiều tài năng xuất sắc…