1.Nhà văn Nguyễn Đạt-Kỳ 3(DTL)2.Bob Dylan,giải Nobel văn chương-Bài I+II(Thụy Mi/RFI)3."Mưa cực đoan"(Văn Quang)

1.Nhà văn Nguyễn Đạt-Kỳ 3(DTL)2.Bob Dylan,giải Nobel văn chương-Bài I+II(Thụy Mi/RFI)3."Mưa cực đoan"(Văn Quang)

 Tính khách quan trong truyện ngắn Nguyễn Ðạt Nguồn:nguoiviet.com-October 14, 2016 Từ trái sang, ngồi: Phù Hư, Nguyễn Nghiệp Nhượng, Nguyễn Viện, Nguyễn Ðạt. Ðứng: Một nhà báo tự do, Nguyễn Quốc Thái và Trần Tiến Dũng. (hình:nhanquyenchovn.blogspot.com) Du Tử…