1.'Những Giọt Mực', một tác phẩm độc đáo (DTL)2.Hồn Việt nào cho em(NV)3.Xế chiều rồi ..

1.'Những Giọt Mực', một tác phẩm độc đáo (DTL)2.Hồn Việt nào cho em(NV)3.Xế chiều rồi ..

‘Những Giọt Mực’, một tác phẩm độc đáo . Nguồn:nguoiviet.com- August 12, 2016 Nhà văn Lê Tất Ðiều. (hình RFA.org) Du Tử Lê (Tiếp theo kỳ trước) Theo nhận định của một số nhà phê bình thì, bản chất thông…