1.Họa sĩ Phạm Tăng-bài 1&2(DTL)2.Đọc Đặng Phú Phong với Bên Kia Con Chữ & Nghệ Thuật(VB)

1.Họa sĩ Phạm Tăng-bài 1&2(DTL)2.Đọc Đặng Phú Phong với Bên Kia Con Chữ & Nghệ Thuật(VB)

Họa sĩ Phạm Tăng, con phượng hoàng VN trên bầu trời nghệ thuật Tây phương Nguồn:nguoiviet.com- Friday, January 15, 2016 Du Tử Lê Bìa báo Xuân Canh Tí. (Hình gia đình cung cấp) Trận mưa nhỏ nhưng dai dẳng từ…