1.Phía bên kia những bài thơ 'cà rỡn' của Nguyễn Bắc Sơn(DTL/NV)-2.Sự im lặng ngọt ngào-3.Tiếng ve mùa cũ(Sean Bảo/VB)-

1.Phía bên kia những bài thơ 'cà rỡn' của Nguyễn Bắc Sơn(DTL/NV)-2.Sự im lặng ngọt ngào-3.Tiếng ve mùa cũ(Sean Bảo/VB)-

Phía bên kia những bài thơ ‘cà rỡn’ của Nguyễn Bắc Sơn Nguồn:nguoiviet.com-Friday, May 23, 2014 Du Tử Lê Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn . (Hình: antgct.cand.cọmvn) Cuối thập niên 1960s, một tiếng thơ lạ, bất ngờ xuất hiện, tạo…