1.Tác giả 'Giấc Mơ Hồi Hương'(DTL)-2.Bài diễn văn tuyệt vời(Đô đốc McRaven)-3.Vỉa hè Saigon và những giấc mơ đổi đời(RFA)

1.Tác giả 'Giấc Mơ Hồi Hương'(DTL)-2.Bài diễn văn tuyệt vời(Đô đốc McRaven)-3.Vỉa hè Saigon và những giấc mơ đổi đời(RFA)

Chúng ta biết gì về tác giả ‘Giấc Mơ Hồi Hương’? Nguồn:nguoiviet.com-Friday, June 06, 2014 Du Tử Lê Nhạc sĩ Vũ Thành. (http://www.dongnhacxua.com/giac-mo-hoi-huong) Trong sinh hoạt 20 năm VHNT miền Nam, nếu có một nhạc sĩ, ít được quần chúng…