1.Lớp học cuối Tháng Tư 1975 và, Vũ Đức Thanh(DTL)2.Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu(Tuần báoTGNS 115)-

1.Lớp học cuối Tháng Tư 1975 và, Vũ Đức Thanh(DTL)2.Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu(Tuần báoTGNS 115)-

Lớp học cuối Tháng Tư 1975 và, Vũ Đức Thanh Du Tử Lê Nguồn:nguoiviet.com- April 21, 2017                                        (Tranh Nguyễn Thanh Bình) Thời trước Tháng Tư, 1975, tôi có nhận dạy thêm cho một số trường trung học ở…