1.Du Tử Lê: Nhà văn Vũ Thư Hiên-Kỳ 1 đến kỳ 5(dutule.com)2.Tân TT Đài Loan kêu gọi tự do hàng hải ỏ Biển Đông–

1.Du Tử Lê: Nhà văn Vũ Thư Hiên-Kỳ 1 đến kỳ 5(dutule.com)2.Tân TT Đài Loan kêu gọi tự do hàng hải ỏ Biển Đông–

Vũ Thư Hiên: ‘Nấm Mồ’, một đàn tràng giải oan lời nguyền không kinh kệ! Nguồn:dutule.com- Friday, November 27, 2015 Du Tử Lê Từ trái qua: Nhà văn Bùi Ngọc Tấn, bà Hoàng Minh Chính, nhà văn Vũ Thư Hiên….