1.Biên Cương Hành-P.N. Lư(DTL)2.Elizabeth Phù-Nữ cố vấn gốc Việt của TT Hoa Kỳ(RFA)3.Thơ DTL-4.

1.Biên Cương Hành-P.N. Lư(DTL)2.Elizabeth Phù-Nữ cố vấn gốc Việt của TT Hoa Kỳ(RFA)3.Thơ DTL-4.

‘Biên Cương Hành,’ địa-chấn thi ca Phạm Ngọc Lư Nguồn:nguoiviet.com- Friday, June 24, 2016 Du Tử Lê (Tiếp theo kỳ trước)   Nhà thơ Phạm Ngọc Lư. Nếu tính từ 1943, thời điểm ra đời “Hành Phương Nam” của Nguyễn…