1.Lá bài tẩy Chu Tử … (DTL/NV)-2.Thư tâm tình của Huỳnh Tấn Mẫm …-

1.Lá bài tẩy Chu Tử … (DTL/NV)-2.Thư tâm tình của Huỳnh Tấn Mẫm …-

Lá bài tẩy Chu Tử trong canh bài Hồ Hữu Tường và Tổng Trưởng Bùi Tường Huân Nguồn:nguoiviet.com- Friday, July 11, 2014 Du Tử Lê (Tiếp theo và hết) Ảnh bên trái: Nhà văn Chu Tử (17.4.1917-30.4.1975). Ảnh bên phải:…