1.Từ Lê Tất Điều tới Cao Tần(DTL)2.Bẻ nhãn, hái sa bô chê,..(NL/NV)

1.Từ Lê Tất Điều tới Cao Tần(DTL)2.Bẻ nhãn, hái sa bô chê,..(NL/NV)

Từ Lê Tất Ðiều tới Cao Tần Nguồn:nguoiviet.com- September 2, 2016 Bìa tập thơ của Cao Tần-Lê Tất Ðiều. Du Tử Lê (Tiếp theo và hết) Bây giờ, chẳng một người yêu thơ nào, không biết Cao Tần là một…