1.‘Bàng Bạc Gấm Hoa' -Kỳ 2(DTL)2.THANH NAM -Đêm cuối năm .(dtl.com)3.Cõi tạm(MT)

1.‘Bàng Bạc Gấm Hoa' -Kỳ 2(DTL)2.THANH NAM -Đêm cuối năm .(dtl.com)3.Cõi tạm(MT)

‘Bàng Bạc Gấm Hoa’ và những góc khuất… Du Tử Lê Nguồn:nguoiviet.com- August 2, 2017 Hình bìa cuốn “Bàng Bạc Gấm Hoa.” (Tiếp theo kỳ trước) Khi chính thức bước vào nội dung tác phẩm “Bàng Bạc Gấm Hoa” (BBGH)…