1.'Mùa thi',ca khúc đã cho Đỗ Kim Bảng…(DTL/NV) 2.Hà Nội 80 ngày,đi hay ở(NV)3.Nghề chăm bệnh thuê ở Đà Nẵng(NV)4.Go Dutch !-

1.'Mùa thi',ca khúc đã cho Đỗ Kim Bảng…(DTL/NV) 2.Hà Nội 80 ngày,đi hay ở(NV)3.Nghề chăm bệnh thuê ở Đà Nẵng(NV)4.Go Dutch !-

‘Mùa Thi’, ca khúc cho Ðỗ Kim Bảng, một chỗ đứng riêng, lẻ Nguồn:nguoiviet.com-Thursday, July 17, 2014 Du Tử Lê Mùa Hè dù ở quốc gia hay phương trời nào, cũng là mùa đáng ghi nhớ vì đó là mùa…