1.Nguyễn Bắc Sơn-tiếp theo(DTL/NV)-2.Hà Nội mùa vắng những cơn mưa(RFA)-3.Đà Lạt cà phê bụi và sữa đậu nành vỉa hè(NV)-

1.Nguyễn Bắc Sơn-tiếp theo(DTL/NV)-2.Hà Nội mùa vắng những cơn mưa(RFA)-3.Đà Lạt cà phê bụi và sữa đậu nành vỉa hè(NV)-

Nguyễn Bắc Sơn: ‘Người sống sót nâng ly mời kẻ khuất!’ Nguồn:nguoiviet.com-Friday, May 30, 2014 Du Tử Lê (Tiếp theo và hết) Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn. (Hình: nhathonguyentrongtao.com) Là tiếng thơ nặng tính thời sự, nên tùy tâm cảnh,…