1.Nhà văn Nguyễn Đạt-Kỳ 2(DTL)2.Hà Thành thanh lịch(ĐN)

1.Nhà văn Nguyễn Đạt-Kỳ 2(DTL)2.Hà Thành thanh lịch(ĐN)

Tình yêu nơi chốn, song sinh cùng kỷ niệm, trong thơ Nguyễn Ðạt Du Tử Lê Nguồn:nguoiviet.com-October 7, 2016 Nhà văn Nguyễn Ðạt (tranh Ðinh Cường). (Tiếp theo kỳ trước) Tôi vẫn quan niệm, nơi chốn, tự thân vốn không…