1.Nhà văn Nguyễn Đạt ..(DTL)2.Tiếng hát Tâm Vấn và Lộc Vàng..(NV)3.Thiên tử hạc-

1.Nhà văn Nguyễn Đạt ..(DTL)2.Tiếng hát Tâm Vấn và Lộc Vàng..(NV)3.Thiên tử hạc-

Nguyễn Ðạt, người ném mình về phía cái mới Nguồn:nguoiviet.com- October 1, 2016 Nhà văn Nguyễn Ðạt (Hình dutule.com) Du Tử Lê Xuất hiện từ giữa thập niên 1960, nhưng tới cuối thập niên này, thơ/văn Nguyễn Ðạt mới được…