1.Quỳnh Giao ra đi,tiếng hát cùng ..(NL).Quỳnh Giao hát,như đi tìm.. (DTL)3.Quỳnh Giao-Lòng ta ở với người-4.Nhớ chị Quỳnh Giao-

1.Quỳnh Giao ra đi,tiếng hát cùng ..(NL).Quỳnh Giao hát,như đi tìm.. (DTL)3.Quỳnh Giao-Lòng ta ở với người-4.Nhớ chị Quỳnh Giao-

Quỳnh Giao ra đi, tiếng hát cùng nỗi ngỡ ngàng ở lại Nguồn:nguoiviet.com-Wednesday, July 30, 2014 6:47:02 PM Ngọc Lan/Người Việt WESTMINSTER (NV) – “Người ta cứ hay dùng câu có tính công thức, nhàm chán là ‘trong lúc tang…