1.Đường chiều lá rụng(Quỳnh Giao/VB)-2.Chương trình tiễn biệt Quỳnh Giao(VB)-

1.Đường chiều lá rụng(Quỳnh Giao/VB)-2.Chương trình tiễn biệt Quỳnh Giao(VB)-

Đường Chiều Lá Rụng Nguồn:Vietbao.com-26/07/2014 Quỳnh Giao Quỳnh Giao Ngay sau khi Phạm Duy mất cuối Tháng Giêng 2013, anh em đã lập tức tổ chức một buổi tưởng niệm người nhạc sĩ qua các ca khúc của ông. Sau…