1.Dương Phục-Vũ Thanh Thủy- Kỳ 2 & 3 (DTL)*-2.Lá thư ngày trước (VHC)

1.Dương Phục-Vũ Thanh Thủy- Kỳ 2 & 3 (DTL)*-2.Lá thư ngày trước (VHC)

Dương Phục-Vũ Thanh Thủy, cái ‘nghiệp’ của nghề phóng viên chiến trường Du Tử Lê Nguồn:nguoiviet.com- March 10, 2017 Dương Phục và Vũ Thanh Thủy. (Hình: Người Việt) (Tiếp theo kỳ trước) Với tôi, “phóng viên chiến trường” là một…