1/.5 lý do Donald Trump thắng cử(BBC)2.Chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ sau bầu cử TT(BBC)3.Cuộc chiến giữa Đảng và Chính phủ(RFA)

1/.5 lý do Donald Trump thắng cử(BBC)2.Chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ sau bầu cử TT(BBC)3.Cuộc chiến giữa Đảng và Chính phủ(RFA)

US Election 2016 – Trump chiến thắng- Nguồn:BBC-9-11-2016 Bầu cử Mỹ 2016: 5 lý do Donald Trump thắng cử Anthony Zurcher Phóng viên Bắc Mỹ Bầu cử Mỹ 2016: 5 lý do Donald Trump thắng cử Anthony Zurcher Phóng viên…