1.Happy Father's Day(Thư TN)-2.Tình cha vô bờ-3.Bạn Châu Hà & anh Cường thăm Little Saigon-4/Bạn Đức Quý với Hội Y-Thư ở Seattle-

1.Happy Father's Day(Thư TN)-2.Tình cha vô bờ-3.Bạn Châu Hà & anh Cường thăm Little Saigon-4/Bạn Đức Quý với Hội Y-Thư ở Seattle-

HAPPY FATHER’S DAY Chúc Mừng “Ngày Của Cha” Tân Nguyên từ Sài Gòn Băng Tâm thân mến ơi, Chủ nhật tới đây 15/06 là ngày của Cha, Father’s day , hình như ngày này, mình thấy ít được mọi người…