1.Happy The 4th of July-2.Tường thuật buổi triển lãm tranh Du Tử Lê tại Atlanta(VB)-3.Nguyễn Xuân Hoàng-người và văn(BVP/BBC)-

1.Happy The 4th of July-2.Tường thuật buổi triển lãm tranh Du Tử Lê tại Atlanta(VB)-3.Nguyễn Xuân Hoàng-người và văn(BVP/BBC)-

HAPPY THE 4th OF JULY Hình:Wikipedia -o0o- Nước Mỹ mừng Ngày Ðộc Lập Nguồn:VOA-04-07-2014 Quốc kỳ Mỹ treo tại Tòa thị chính Brooklyn. Trên khắp nước Mỹ hôm nay người Mỹ mừng kỷ niệm lần thứ 238 ngày đất nước…