1.Cuối năm về Galang(RFA)2.Trang tài liệu: TT Ngô Đình Diêm(LS PK Vinh/Hồn Việt)

1.Cuối năm về Galang(RFA)2.Trang tài liệu: TT Ngô Đình Diêm(LS PK Vinh/Hồn Việt)

Cuối Năm Về Galang S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến Nguồn:RFA-2015-02-05 Nghĩa Trang Galang. Bên phải là trụ xi măng trạm hình cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH, buộc phải sơn lại trắng đen bởi áp lực của nhà đương cuộc…