1.Từ “Đêm đông lạnh giá,Chúa ..” đến “Đón Giao Thừa Tây” (TN)2. GS Trần văn Khê: “Ngài chơi với ai mà không biết một áng văn nào của nước Việt ?” (BT sưu tầm)-

1.Từ “Đêm đông lạnh giá,Chúa ..” đến “Đón Giao Thừa Tây” (TN)2. GS Trần văn Khê: “Ngài chơi với ai mà không biết một áng văn nào của nước Việt ?” (BT sưu tầm)-

Đi lễ ban ngày (Giáng Sinh 2017 tại Sài Gòn-TN-TV 53-60) (Chắc vì sợ cái lạnh ban đêm của Sài Gòn, bạn Tân Nguyên, TV 53-60, đã “đi lễ ban ngày”) Bằng Tâm thân mến, Đây  là hình mấy bà…