Giáo sư Tiến sĩ Phạm thị Tự,cựu GS Đồng Khánh-Trưng Vương đã từ trần

Giáo sư Tiến sĩ Phạm thị Tự,cựu GS Đồng Khánh-Trưng Vương đã từ trần

Đi phúng điếu và viếng xác cô Tự Tan Nguyen to me Băng Tâm thân mến, Bảng Cáo Phó Như đã loan báo hôm trước với bồ, Giáo sư Tiến sĩ Phạm thị Tự đã từ trần tại tư gia,…