1.Tại sao phải giết TT Ngô Đình Diệm?(RFA)2.Ấp chiến lược của Đệ I Cộng Hòa(HG Tl Tuyền)

1.Tại sao phải giết TT Ngô Đình Diệm?(RFA)2.Ấp chiến lược của Đệ I Cộng Hòa(HG Tl Tuyền)

Tại sao phải giết Tổng thống Ngô Đình Diệm? Nguồn: Mặc Lâm, biên tập viên RFA- 2015-10-29 Tổng thống Ngô Đình Diệm tại Washington DC tháng 8 năm 1957. Courtesy U.S. Air Force Cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11…