1.Sách mới:'Đèn Cù' của tác giả Trần Đĩnh (NN)-2.Tiểu sử Trần Đĩnh-3.Ngô Nhân Dụng giới thiệu Đèn Cù(NV)-

1.Sách mới:'Đèn Cù' của tác giả Trần Đĩnh (NN)-2.Tiểu sử Trần Đĩnh-3.Ngô Nhân Dụng giới thiệu Đèn Cù(NV)-

Giới thiệu Sách mới: “Đèn Cù” của tác giả Trần Đĩnh Nhã Nhạc Người Việt hải ngoại, ít lâu nay, khi gặp nhau, thường không thể không nhắc tới “Đèn Cù” của tác giả Trần Đĩnh, do nhà xuất bản…