1.GSV Janet Nguyễn điều trần tại Hạ viện..-2.TV Mỹ yêu cầu TQ rút giàn khoan(BBC)3.Mỹ triển khai chiến thuật ..(RFI)4.

1.GSV Janet Nguyễn điều trần tại Hạ viện..-2.TV Mỹ yêu cầu TQ rút giàn khoan(BBC)3.Mỹ triển khai chiến thuật ..(RFI)4.

GSV Janet Nguyễn điều trần tại Hạ Viện về nhân quyền Việt Nam Nguồn:nguoiviet.com-Thursday, July 10, 2014 WASHINGTON, DC (NV) – Giám Sát Viên Janet Nguyễn của Orange County, California, vừa tham dự một phiên điều trần tại Ủy Ban…