1-Sẽ có dân cử gốc Việt trong TV California(VOA)-2.P.C. Dũng:VN-Mỹ lộ dần những tín hiệu mới(RFI)3.Cựu TT Bush'Cha'…4.Tin VN-TQ-

1-Sẽ có dân cử gốc Việt trong TV California(VOA)-2.P.C. Dũng:VN-Mỹ lộ dần những tín hiệu mới(RFI)3.Cựu TT Bush'Cha'…4.Tin VN-TQ-

Sẽ có dân cử gốc Việt trong Thượng viện California Bùi Văn Phú Nguồn:VOA- 09.06.2014 Nghị viên Kansen Chu mặc khăn đóng áo dài tham dự sinh hoạt Tết của người Việt ở San Jose. ­Kết quả bầu cử sơ…